• Background Image

    Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen
TDA zet zich in om uw persoonlijke gegevens op betrouwbare en veilige manier te verwerken. In deze privacyverklaring leest u hoe TDA omgaat met uw gegevens op werkenbijtda.nl.

Doel werkenbijtda.nl
Werkenbijtda.nl is een website van TDA die werkzoekenden met TDA in contact brengt.

Werkenbijtda.nl bevat een informatief deel waarin achtergrondinformatie wordt gegeven over het werken in een callcenter en informatie over vacatures. Alle informatie is vrij toegankelijk.

Wet bescherming persoonsgegevens
TDA zet zich in om uw persoonlijke gegevens op betrouwbare en veilige manier te verwerken. De verwerking via werkenbijtda.nl maakt deel uit van TDA om (veelal interne) vacatures te vervullen.

Cookies
TDA gebruikt voor werkenbijtda.nl cookies. Dat zijn kleine bestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze site bezoekt. Dit zijn zgn.
tracking cookies om het gebruik van onze site te analyseren. Zo maken we de site beter en gebruiksvriendelijker. Deze cookies verzamelen geen gegevens over het persoonlijk gebruik van uw computer. U kunt cookies altijd weer verwijderen.

In verband met de gewijzigde Telecommunicatiewet heeft TDA uw toestemming nodig om bepaalde cookies op uw computer te mogen plaatsen.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens
TDA voert callcenter diensten uit voor haar opdrachtgevers. Om onze vacatures te vervullen hebben wij uw persoonsgegevens nodig. U kunt ervan op aan dat wij alleen gegevens verwerken die in uw specifieke geval voor onze taken noodzakelijk zijn.

TDA mag uw gegevens gebruiken voor intern onderzoek of analyses, bijvoorbeeld voor arbeidsmarktonderzoek of onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening. De onderzoeksresultaten zijn anoniem.

Partners/Derden
TDA kan niet garanderen dat partners of derden die op werkenbijtda.nl worden genoemd en waar links naartoe zijn opgenomen zich ook aan de privacywetgeving houden. TDA is daarvoor niet verantwoordelijk.

Gegevensverstrekking
Om op vacatures te solliciteren, is het meesturen van een cv met persoonlijke gegevens soms noodzakelijk. Deze gegevens worden vergeleken met de functie-eisen in vacatures. Op basis van de door u ingevulde gegevens wordt zo nauwkeurig mogelijk gezocht naar de juiste kandidaten.

Ter bescherming van uw privacy
Wij raden u sterk aan om in uw cv geen gegevens op te nemen over uw:

burgerservicenummer (BSN)
raciale of etnische afkomst
politieke opvattingen
filosofische of religieuze opvattingen
lidmaatschap van een vakbond of politieke partij
lichamelijke of geestelijke gezondheid
seksuele leven
strafblad of gerechtelijke procedures

Toegang tot uw gegevens
Binnen TDA hebben de met HRM belaste medewerkers toegang tot uw sollicitatiegegevens.

Contact
Voor al uw vragen over werkenbijtda.nl en het privacybeleid van TDA kunt u contact met ons opnemen met mw. J. Schwarzler: 0888-800 800

Datum laatste wijziging: 2 mei 2018